Публічна оферта школи English Voyage School

Публічна оферта

Договір про надання послуг з дистанційного навчання

Цей договір про надання освітніх послуг з дистанційного навчання іноземних мов (далі - «Договір») укладається шляхом прийняття даної публічної оферти онлайн школи English Voyage School (далі - «Школа»), в особі фізичної особи-підприємця Мартиненко Віталія Валерійовича, будь-якою зацікавленою юридичною особою або фізичною особою (далі - «Студент») (далі спільно іменуються «Сторони», а окремо - «Сторона»).

 1. Визначення
  1. «Договір» - договір про надання Послуг, укладений між Школою та Студентом на умовах цієї Оферти.
  2. «Сайт Школи» / «Сайт» - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою https://school.englishvoyage.com.
  3. «Замовлення» - умови надання Послуг, узгоджені Сторонами шляхом вчинення Студентом дій, вказаних на відповідній сторінці Сайту або його Особистого кабінету, необхідних для прийняття цього Договору.
  4. «Послуги» - Заняття з навчання іноземних мов.
  5. «Заняття» - дистанційне заняття з Викладачем за допомогою програмного забезпечення (наприклад, Skype).
  6. «Групове заняття» - Заняття, проведене для двох або більше Студентів.
  7. «Викладач» - особа, яка безпосередньо проводить Заняття.
  8. «Особистий кабінет» - персональний розділ Сайту, до якого Студент отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання персональної інформації Студента, оформлення Замовлень, перегляду статистичної інформації про здійснення замовлення, поточний стан балансу і отримання повідомлень.
  9. «Правила» - правила надання Послуг, включаючи Політику Конфіденційності, опубліковану на веб-сторінці: https://englishvoyage.com/privacy.
  10. «Умови» - дійсні умови і положення.
 2. Акцепт і Предмет Договору
  1. Відповідно до цього договору Школа зобов'язується надавати Студенту Послуги з проведення Занять, а Студент зобов'язується приймати ці Послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими дійсним Договором.
  2. При оплаті Студентом Занять, Студент вважається таким, що прийняв цей Договір в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків (акцепт Студента). Якщо Студент не згоден з будь-якими з положень цього Договору, він не має права користуватися Послугами.
  3. Дісний Договір набуває чинності з моменту вираження Студентом згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.2 Договору. Після його вступу в силу, Договір може бути змінений Школою без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
 3. Права та обов'язки сторін
  1. Школа зобов'язується:
   1. В узгоджені Сторонами строки надати Послуги Студенту відповідно до умов цього Договору
   2. Використовувати конфіденційну інформацію про Студента тільки для процесу навчання, не передавати і не показувати її третім особам.
   3. Надати Студенту особистий кабінет з: a) інформацією про проведені заняття, кількість невикористаних (доступних для навчання) хвилин; b) будь-якою іншою інформацією на розсуд Школи.
   4. Своєчасно забезпечувати Студента необхідними навчально-методичними матеріалами.
   5. Давати усні та письмові консультації Студенту по його додатковими питаннями. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку адміністрацією школи самостійно.
  2. Школа має право:
   1. Самостійно визначати методи навчання.
   2. Самостійно визначати Викладача для Студента.
   3. Вимагати оплату за Послуги зі Студента.
   4. Відмовитися від надання послуг Студенту. Повернення коштів за невикористані Послуги проводиться в порядку, передбаченому цим Договором в п. 7.
   5. Отримувати від Студента будь-яку інформацію, необхідну для надання Послуг.
  3. Студент зобов'язується:
   1. Вносити оплату за Послуги в порядку, передбаченому цим Договором в п. 6.
   2. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Школою в зв'язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати таку інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Школи.
   3. Відвідувати Заняття відповідно до встановленого розкладу. Зміни в розкладі попередньо обговорюються з адміністратором Школи та Викладачем.
   4. При першій можливості погасити заборгованість перед Школою, якщо така є.
   5. Дотримуватися всіх рекомендацій свого Викладача для досягнення максимального результату під час Занять.
   6. Повідомляти Викладачеві і / або адміністрації Школи про виникаючі проблеми в процесі надання Послуг (наприклад, низькі результати, невідповідне рівню навантаження і т.д.), для своєчасного пошуку причин і виправлення ситуації, що склалася.
  4. Студент має право:
   1. Вимагати від адміністрації Школи інформацію з питань організації його навчання.
   2. Вимагати належного і своєчасного проведення Занять.
   3. Відмовитися від подальшого навчання в будь-який час.
   4. Попросити змінити Викладача, надавши Школі мотивовану причину.
   5. Вносити зміни у встановлений розклад за погодженням зі своїм Викладачем.
   6. Переносити Заняття і припиняти процес навчання в порядку, передбаченому цим Договором в п. 4.
   7. Звертатися до адміністрації Школи з усіх питань, пов'язаних з навчанням.
   8. Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь і навичок.
   9. Вимагати повернення грошових коштів за невикористані Послуги. Повернення грошових коштів здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором в п. 7.
 4. Перенесення та пропуск Занять, призупинення процесу навчання
  1. Студент має право перенести Заняття на інший час. При цьому він зобов'язаний не менше, ніж за 1 годину до початку Заняття попередити про це адміністрацію школи і Викладача по електронній пошті, телефону (дзвінок або смс), Skype або Viber і отримати підтвердження про перенесення Заняття від адміністрації або Викладача. В цьому випадку Заняття вважається перенесеним і проводиться в інший узгоджений Сторонами час.
  2. Якщо Студент вчасно не виходить на Заняття, Викладач зобов'язаний очікувати Студента протягом всього часу Заняття. Викладач займається зі Студентом з того моменту, коли Студент з'являється на Занятті. Викладач не компенсує Студенту час його запізнення. У разі непояви Студента, Заняття вважається пропущеним з вини Студента і оплачується ним в повному обсязі.
  3. Якщо в разі пропущеного з вини Студента заняття Сторони не можуть узгодити дату наступного Заняття з якої-небудь причини (наприклад, Сторони не можуть зв'язатися один з одним по електронній пошті, телефону, Skype або Viber), Школа в односторонньому порядку припиняє процес навчання Студента до моменту узгодження дати проведення наступного Заняття.
  4. У разі, якщо викладач не може далі навчати Студента, Школа зобов'язана інформувати Студента і запропонувати йому заміну Викладача.
  5. У разі, якщо Школа не може провести Заняття у встановлений час, вона зобов'язана попередити Студента і перенести Заняття на інший, узгоджений з ним час.
  6. Студент може призупинити Заняття, попередивши про це адміністрацію Школи по електронній пошті, телефону (дзвінок або смс), Skype або Viber не менше, ніж за 12 годин до початку Заняття і отримати підтвердження про призупинення процесу навчання від адміністрації школи.
  7. Максимальний термін, на який можна призупинити процес навчання, становить 2 місяці. Для дітей віком до 17 років цей термін становить 3 місяці. У разі перевищення цього терміну вступає в силу п. 9.3 даних Правил.
 5. Вартість послуг
  1. Інформація про вартість Послуг знаходиться на Сайті школи: https://school.englishvoyage.com/price
  2. Школа має право вносити зміни у вартість Послуг без узгодження зі Студентом.
  3. Школа зобов'язана інформувати Студента про нову вартість Послуг по електронній пошті, телефону (дзвінок або смс), Skype або Viber не менше, ніж за 14 днів до дати внесення змін.
 6. Порядок оплати
  1. Студент може оплатити Послуги на Сайті школи самостійно або звернутися за допомогою по оплаті до адміністратора Школи.
  2. Способи оплати можна знайти на Сайті школи або дізнатися у адміністратора Школи. Школа не несе відповідальності, якщо який-небудь із способів оплати недоступний в даний час.
  3. Студент зобов'язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 24 години до наступного Заняття. В іншому випадку Школа має право відмовити Студенту в проведенні Заняття.
 7. Повернення коштів за невикористані Послуги
  1. Повернення коштів за невикористані Послуги в грошовому еквіваленті проводиться на першу вимогу Студента. У тому випадку, якщо цей Договір розривається за бажанням Студента, для повернення грошових коштів, він повинен надати Школі мотивовану відмову від Послуг Школи. При поверненні Школа має право утримати комісію в розмірі до 15%. Спосіб повернення коштів визначається Школою. Термін повернення грошових коштів становить до 30 календарних днів.
  2. Бонуси поверненню не підлягають.
  3. Якщо при оплаті Послуг діяли акції або знижки, при поверненні вартість Послуг буде перерахована без їх застосування.
  4. У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 цього Договору, кошти за невикористані Послуги поверненню не підлягають.
 8. Відповідальність
  1. У разі багаторазового або грубого порушення умов цього Договору Школа залишає за собою право припинити надання Студенту Послуг і відмовити Студенту в укладанні нового Договору на умовах Оферти.
  2. Студент усвідомлює, що Школа не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надаються Послуги, а також надання послуг зв'язку.
  3. Відповідальність Школи в будь-якому випадку обмежується відшкодуванням заподіяного Студентові реального збитку в сумі, що не перевищує оплачену вартість Послуг за дійсним Договором.
  4. Студент не має права вимагати повернення грошових коштів за використані Послуги, якщо вони були надані належним чином. Низькі результати Студента в навчанні не можуть служити причиною повернення грошових коштів за використані Послуги.
 9. Звільнення від відповідальності
  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруса, страйка, війни, хвороби, смерті, дій органів державної влади або інших, незалежних від Сторін обставин.
  2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за цим Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 60 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону з наданням обгрунтовуючих документів, виданих компетентними органами.
  3. У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 дійсного Договору, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку Студентом. При цьому всі невикористані кошти анулюються і Студент не має права вимагати їх повернення.
  4. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.
 10. Інші умови
  1. У разі обопільної згоди Сторони можуть користуватися особливими умовами (письмово підтвердженими), які відрізняються від Умов цього Договору.
Реквізити:
Фізична особа-підприємиць Мартиненко Віталий Валерійович
ІПН: 2888217692
Адреса: Україна, м. Київ
Контактний телефон: +38 (097) 253 65 69
Електронна пошта: support@englishvoyage.com

Дата останньої редакції: 5 листопада 2021 р.